Skip to content Skip to footer

Verklaringen

Hier vindt u de verklaringen die praktijk Bongers gebruikt

  • Geneeskundige verklaring
  • Euthanasieverklaring + behandelverbod
  • Niet-reanimerenverklaring
Verklaringen

Geneeskundige verklaring

Een geneeskundige verklaring is een schriftelijke verklaring die een oordeel bevat over een patiënt en over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Uw huisarts mag geen geneeskundige verklaring afgeven over eigen patiënten.

Geneeskundige verklaringen beoordelen of iemand in staat is om te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen. Maar ook: is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?

Alleen door een onafhankelijke arts

Een geneeskundige verklaring mag alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. Deze arts kan een onafhankelijke beoordeling maken van de situatie. U hebt wel recht op inzage in uw medisch dossier. Uw huisarts kan hiervan een uitdraai meegeven. Met deze informatie kan een onafhankelijk arts uw situatie beoordelen en op indicatie een verklaring afgeven.

Zie ook: https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/geneeskundige-verklaring

Verklaringen

Euthanasie & behandelverbod

Wanneer u uw wensen rondom het levenseinde wilt bespreken, kunt u een afspraak maken op het spreekuur. Veel informatie kunt u, eventueel ter voorbereiding, vinden op https://www.thuisarts.nl/levenseinde

Download Euthanasieverklaring + behandelverbod

In de zorg bestaan veel instanties met elk verschillende richtlijnen en regels. Soms kan dit voor verwarring zorgen. Om dit te voorkomen heeft de praktijk een eigen formulier gemaakt. U kunt deze downloaden en op indicatie kan de huisarts deze ondertekenen. Andere formulieren worden door de praktijk niet gebruikt/ ondertekend.

Verklaringen

Niet-reanimerenverklaring

Contact

Huisartsenpraktijk Bongers
Hofcampweg 65
2241 KE Wassenaar
Fax: 070-5141273

Openingstijden:
ma t/m vrij 8:00 – 17:00
Dinsdagmiddag gesloten

Copyright by huisartsbongers.nl 2023 © 2024. All Rights Reserved.